Un cuvânt despre bioetică

Bioetica reprezintă o panoramă științifică trandisciplinară referitoare la interacțiunile umane asupra biosferei. Dilema este dacă această reflexie poate avea o justificare epistemolo-gică? Se poate oare constitui o metodologie proprie de cercetare?
De bună seama că trebuie să existe criterii de corectitudine și rigoare în cadrul bioeticii pentru simplul motiv că este o știință și nu o simplă abordare narativă fără fond. Atunci trebu-ie stabilite și modele de cercetare.
Progresul tehnologic pune în fața umanității tot mai multe probleme legate de etica biosferei. În aceste condiții apare tot mai pregnant rolul bioeticianului care să elaboreze un cod deontologic.
Se pot face diverse experimente asupra materiei vii, se pot dezvolta clone, mutații genetice, se poate acționa asupra embrionilor umani aducând ca argument doar dorința de a cunoaște? Rezultatul acestei acțiuni ar fi haosul. Apare astfel necesitatea unei ordonări bioetice care să pornească însă de la rigoarea filosofică.

Advertisement
Published in: on October 31, 2009 at 12:12 pm  Leave a Comment  

Cultură organizaţională

Esenţa ,, personalității” unei organizații este reprezentată de către cultura organizaţională care cuprinde valori, norme care sunt importante pentru comportamentul în societate unei. Se pot exemplifica câteva trăsături despre cultura unei organizații observând aranjamen mentul mobilierului, modul de se îmbrăca al membrilor. Din această analiză rezultă personalitatea unei membru din organizaţie dar și personalitatea întregii organizații.
Cultura organizițională se defineşte a fi o știinţă recentă, ivită în urmă cu vreo 25 de ani și reprezintă conceptul sistemelor societății contemporane. Desigur că există o cultură de bază a omenirii dar dezvoltarea managerială a condus la nașterea culturii organizaţionale.
Ştiință culturii organizaționale este un studiu transdisciplinar cuprinzînd studii de:
– filosofie,
– management,
– psihologie,
– Sociologie
Într-o societate managerială este nevoie de cultura organizațională adică de valori după care să se ghideze organizațiile care compun această societate. Fără valori culturale comune societatea s-ar îndrepta cu paşi siguri spre haos.

Published in: on October 31, 2009 at 12:06 pm  Leave a Comment