Un cuvânt despre bioetică

Bioetica reprezintă o panoramă științifică trandisciplinară referitoare la interacțiunile umane asupra biosferei. Dilema este dacă această reflexie poate avea o justificare epistemolo-gică? Se poate oare constitui o metodologie proprie de cercetare?
De bună seama că trebuie să existe criterii de corectitudine și rigoare în cadrul bioeticii pentru simplul motiv că este o știință și nu o simplă abordare narativă fără fond. Atunci trebu-ie stabilite și modele de cercetare.
Progresul tehnologic pune în fața umanității tot mai multe probleme legate de etica biosferei. În aceste condiții apare tot mai pregnant rolul bioeticianului care să elaboreze un cod deontologic.
Se pot face diverse experimente asupra materiei vii, se pot dezvolta clone, mutații genetice, se poate acționa asupra embrionilor umani aducând ca argument doar dorința de a cunoaște? Rezultatul acestei acțiuni ar fi haosul. Apare astfel necesitatea unei ordonări bioetice care să pornească însă de la rigoarea filosofică.

Advertisement
Published in: on October 31, 2009 at 12:12 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://adymacsut.wordpress.com/2009/10/31/un-cuvant-despre-bioetica/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: