Visul Laurei Mihalca

Recent la Sala de Lectură de la Teatrul Act din Bucureşti a avut loc vernisajul primei expoziţii a tinerei Laura Mihalca. Este studentă atât la litere cât şi la arte plastice iar în picturile sale se simte aspiraţia spre poezie şi aşa cum mărturiseşte direcţiile ei de inspiraţie sunt:
-pictura poeziei şi
-poezia picturii.
Aşadar tablourile constituie o poveste care a început prin cuvânt şi s-a materializat în culoare. Expoziţia are deviza Once I have A Dream And This Is IT (Odată am avut vis şi aceasta este).
Lina urmată este axa trecut-prezent-viitor prin care Laura Mihalca propune un anamnesis adică o amintire şi reamintire a a momentelor frumoase ale vieţii. La o cafea aburindă … privirea nostalgiei alunecă spre apusuri de soare, zbaterea valurilor mării, măreţia piscurilor muntoase şi chiar spre geometria zgârie-norilor din oraşe şi atunci vine rostire La Vita e Bela.
Criticul de artă Bogdan Luchian Panţu mărturiseşte că picturile Laurei sunt comentarii ale poeziilor iar tablourile ei se încadrează în suprarealism, artă abstractă, impresionism mergînd până la tenta realistă.
Picturile par a fi popasuri sufleteşti, gândite profund: sufletul Laurei pictează cu aminti rile ei frumoase şi face şi publicul părtaş la bucuria ei de de a trăi şi de a picta. Spectatorii sunt invitaţi să viseze o dimineaţă precum o faţă luminoasă, să retrăiască dansul nebun al primei iubiri şi să viseze ca în adolescenţă că stau pe vârfuri şi ating cerul.
Adriana Macsut şi Ştefan Grosu

Advertisement
Published in: on September 30, 2010 at 1:22 pm  Comments (9)