Conferinţă internaţională despre cunoaştere la Baia Mare


În urbea Baia Mare a avut loc în perioada 9-12 decembrie, o conferinţa internaţională despre cunoaştere şi acţiune. Evenimentul a reunit peste 130 de invitaţi, cadre universitare, cercetători şi doctoranzi, de la 20 universităţi europene din Belgia, Bulgaria, Danemarca, Elveţia, Norvegia, România, Vatican, Ungaria. Referenţii și-au prezentat cele mai noi studii științifice în cadrul Conferinței Internațională Knowledge and Action, organizată de către Academia Română, filiala Iași, în parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare. Reuniunea ştiinţifică maramureşeană s-a adresat comunității academice care activează în multiple domenii umaniste precum ar fi secțiunile:
-Epistemologia și filosofia științei,
-Filosofia etică, socială și politică,
-Antropologia și Studiile culturale
-Psihologie și științe ale educației şi
-Teorii Economice și practice.
Directorul conferinţei, Prof.Univ. Dr. Petru Dunca, Decanul Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii de Nord Baia Mare, a evidenţiat înainte de debutul evenimentului că va avea loc o manifestare ştiinţifică remarcabilă pe tărâmul conceptelor care are loc în spaţiul românesc. Au avut loc atât prezentări de referate în plen, cât şi pe secţiuni.
Este una dintre cele mai mari conferinţe de acest gen organizate în ultimii ani în România, nemaivorbind de spaţiul Maramuresului. Manifestarea este organizată pe 6 secţiuni, printre care epistemologie, antropologie, psihologie, filozofia educaţiei sau economia practică. Manifestarea este organizată în parteneriat cu filiala Iaşi a Academiei Romane şi Institutul Gheorghe Zane. Sunt lucrari în plen şi pe sectiuni. Avem şi o masa rotundă la Memorialul Sighet, cu tema Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistentei – cunoaşterea sinelui istoric. Vom avea lansari de cărţi. Noi mergem să discutăm problema totalitarismului chiar la Memorialul Durerii din Sighet.

Printre personalitaţile prezente la manifestare pot fi remarcaţi Prof. Univ. Dr. Gianluigi Falchi, Decanul Facultăţii de Filosofie, Universitatea Pontificală Lateranense, Vatican, Prof. Univ. Dr. Paolo Pecere, Universitatea din Cassino, Italia, Prof. Univ. Dr. Gaetano Mollo, Decanul Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Perugia, Italia; Prof. Univ. Dr. Marc-Henry Soulet, Decan al Facultăţii de Sociologie, Universitatea din Fribourg, Elveţia, Vicepreşedintele Asociaţiei Internaţionale a Sociologilor, cercetătorul Dominique Susini, Asociaţia Internaţională
de Formare, Cercetare şi Intervenţie Socială, Bruxelles, Belgium, Prof. Univ. Dr. Claudio Bolzman, Universitatea Haute Ecole din Geneva precum şi Prof. Univ. Dr. Ion Vezoianu, Universitatea din Grenoble.
. La eveniment au participat reprezentanţi ai principalelor centre academice din Romania: Bucureşti, Cluj, Iaşi, Sibiu, Timişoara. Manifestarea se înscrie în cadrul proiectului POSDRU numit Societatea bazată pe cunoaştere care îşi propune să identifice reperele valorile si conexiunile care conturează cunoaşterea şi acţiunea.
Inaugurarea kilometrului zero al societăţii cunoaşterii la Baia Mare a fost marcat de către Prof. Univ. Dr. Daniela Dunca, secretarul ştiinţific al manifestării care a urat partcipanţilor bun venit. Prorectorul Universităţii de Nord, Georgeta Corniţă, a precizat că această manifestare despre cunoaştere se înscrie în spiritul academic a celor cinci decenii de existenţă, realizând o prezentare a Universităţii de Nord şi subliniind legăturile stabilite încadrul proiectului POSDRU- Societatea bazată pe cunoaştere între Baia Mare şi Iaşi, respectiv între aceste două centre şi întreaga Europă.
Prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă, decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice al Universităţii “Al.I. Cuza” din Iaşi, a precizat că iniţiativa proiectului aparţine unui grup de tineri din cadrul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale “Gheorghe Zane”, finanţarea lui fiind prin proiect european. La rândul său, conf. univ. dr. Dan Sâmbotin, cercetător ştiinţific la Institutul “Gheorghe Zane”, a precizată că evenimentul universitar băimărean este cea de-a doua conferinţă din cadrul proiectului, prima având loc în urmă cu două luni la Iaşi şi fiind un succes. Acesta a mai precizat că proiectul, care are la bază acordarea de burse postdoctorale unor tineri cercetători şi va include încă patru conferinţe care se vor desfăşura anul viitor şi peste doi ani la Baia Mare şi Iaşi. A mai adăugat şi că în luna ianuarie vor mai fi scoase la concurs alte burse postdoctorale. De precizat că nu există limită de vârstă pentru aplicaţia la bursa postdoctorală.
Discursul de bun venit a aparţinut Prof. Univ. Dr. Petru Dunca, Decanul Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii de Nord şi directorul conferinţei.

Bine aţi venit în România lui Emil Cioran, a lui Mircea Eliade, a lui Constantin Noica, a lui Lucian Blaga, în România lui Teodor Dima şi a lui Alexandru Surdu, în România dumneavoastră. Mai există şi o altă Românie, despre care nu vreau să vorbesc aici”. A amintit, apoi, câteva puncte de reper ce care definesc Maramureşul: Cultura Suciu de Sus, cultura bronzului, Codicele de la Ieud, voievozii Bogdan şi Dragoş, viaţa tradiţională a ţăranului maramureşean, încă vie, monumentele UNESCO, care, toate, fac din Maramureş “una dintre cele mai frumoase zone ale României, situată în chiar centrul Europei.

Primul logos al conferinţei fost atribuit Prof. Univ. Dr. Ştefan Afloroaiei care a rostit un discurs despre Experienţele Alternative ale Adevărului. A urmat Prof. Univ. Dr. Gaetano Mollo, Decanul Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Perugia, care a expus un discurs despre Cunoaştere şi Conştiinţă.
După amiază au avut loc secţiuni de dezbatere în plen coordonate de către: Prof. Univ. Dr. Ioan Biriş, Lector Univ. Dr. Delia Suiogan; Dr. Cornelia Găşpărel Prof. Univ. Dr. Ion Vezoianu; Dominique Susini, Prof. Univ. Dr. Petru Bejan.
Masa rotundă despre Cunoaşterea Lumii, raţiune şi acţiune, curente filosofice şi interpretări ştiinţiice a fost cordonată de către Dr. Bogdan Baghiu care a expus o lucrare despre Logos un concept definitiv al umanismului în acţiune. Cercetătorul Elena Alexa a prezentat Noile Direcţii din Epistemologia Ştiinţelor Sociale. Semnatarii articolului au tratat în această secţine raportul dintre cunoaştere şi etică în alocuţiunea Despre cunoaştere şi Etică. Concluziile dezbaterii au fost expuse de către Dr. Asist. Univ. Antonio Sandu care după expunerea sa despre Perpectiva Constructivstă a Adevărului în Ştiinţă, a evidenţiat importanţa cunoaştererii, eticii şi experienţei psihologice pentru dezvoltarea umană.
Ultima luare de cuvânt a aparţinut Prof.Univ. Dr. Claudio Bolzman care a conferenţiat despre Producţia cunoaşterii şi intervenţia socială. A urmat lansarea revistei Logos& Episteme editată sub egida Filialei Iaşi a Academiei Române. În prefaţa revistei Acad. Prof. Univ Dr. Teodor Dima arată că se intenţionează crearea unui nou mediu pentru dezbaterea filosofică prin care se încurajează cercetarea metodologică din punctul de vedere al teoriei cunoaşterii.
Prima parte din ziua a doua a fost dedicată noi dezbateri filosofice pe secţiuni coordonate de către: Lector Univ. Dr. Dan Simbotin, Lector Univ. Dr Sorin Costreie, Lector Univ. Dr. Ştefania Bejan, Prof. Univ. Dr. Teodor Vidam, Cercetător Principal Dr. Ovidiu Gherasim (distins de curând cu un premiu academic pentru o cercetare legată de matematică şi economie), Conf. Dr. Ionel Nariţă, Prof. Univ. Anton Adămuţ, Asist. Univ. Dr. Adina Şandru, Prof. Univ. Dr. Anca Munteanu, Conf. Univ. Dr. Gheorghe Mihai Bârlea (senator PDL, Colegiul Maramureş 3), Prof. Univ. Dr. Ştefan Afloroaiei, Prof. Univ. Dr. Ion Ionescu, Conf. Univ. Dr. Liviu Gavriluţă.
Prof. Dr. Lucia Afloroaiei a clarificat semnificaţia sintagmei dulalismul religios în lucrarea Dualism religios, dificultăţi logice şi filosofice.
Cercetătorul Dr. Ionuţ Isac a urmărit ideea evoluţiei filosofiei de-a lungul timpului timp realizând o expunere despre Filosofie, cunoaştere şi acţiune, o abordare evoluţionisto-epistemologică.

Lector Univ. Dr. Bogdan Popoveniuc a expus provocarea cunoaşterii futuriste în lucrarea Psihologia unui viitor tehnologic.
Conf. Univ. Dr. Constantin Stoenescu a prezentat impactul cunoaşterii în referatul Noua Formă A Producţiei Cunoaşterii în Societatea Cunoaşterii.
Semnificaţia termenilor cunoaşterii ştiinţifice a fost clarificată printr-o expunere în plen realizată de către Prof. Univ. Dr. Ioan Biriş prin lucrarea Semnificaţia termenilor din cunoaşterea ştiinţifică.
Pericolul radicalizării cunoaşterii a fost prezentat de către cercetătorul dr. Codrin Dinu-Vasiliu într-o lucrare despre Radicalizarea cunoaşterii şi acţiunii.
În contextul radicalizarii cognitive rezultă că totuşi cunoaşterea ştiinţifică trebuie să aibă la bază drepturile omului. Fundamentarea analizei despre drepturile omului reprezintă una dintre cele mai semnificative realizări din secolul XX arată Prof. Univ. Dr. Daniela Dunca în lucrarea Drepturile Uname ca principii etice şi fundamente ale legilor.
Totuşi orice cunoaştere umană este limitată de către experienţa morţii iar astfel devine binevenit studiul Dr. Marian Nencescu despre Timp şi experienţă tanatică. Lumea devine atunci magică. Este nevoie de o simbolistică prin care omul modern desacralizat prin radicalizarea cunoaşterii să se apropie de saga ritualică. Asfel arată Prof. Univ. Dr. Petru Dunca se conturează ideea de A Face şi a Desface în gândirea tradiţională simbolică. Ritualul arată că există experinţe umane care nu pot fi definite prin cunoaştere. Există aşadar experienţe umane, cum ar fi viaţa şi moartea, care nu pot fi înţelese decâr prin raportarea la credinţă. Credinţa fără raţiune devine doar o iluzie arată însă Prof. Univ. Dr. Anton Adămuţ în lucrarea Din nou despre credinţă şi raţiune.
În ziua a doua a conferinţei au mai avut loc două mese rotunde despre:
-idealul jutiţiei sociale, acţiune, politici şi stategii de implementare;
-rolul imaginaţiei în cunoaşterea ştiinţifică, având drept coordontor pe Lector. Dr. Costin Horia Chriac în cadrul căreie a fost evidenţiat rolul cunoaşterii matematicii prin lucrarea Intuiţia Matematică, aparţinând Lector Dr. Sorin Costreie.
Raportarea la credinţă a marcat trecerea la ultima zi a dezbaterilor (ziua a treia) care a avut loc la Muzeul Memorial al Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighetul Marmaţiei, dedicat victimelor regimului comunist. Emoţionantă a fost de către participanţii la simpoyion a acestui Templu Memorial al victimelor comunismului. După tulburătoarea vizitare a locului de calvar a avut loc o masă rotundă în plen cu tema: Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei – cunoaşterea sinelui istoric. Referenţi au fost:
-Conf. Univ. Dr. Gheorghe Mihai Bârlea de la Universitatea Baia Mare a conferențiat despre Strategia de suprimare a elitelor;
-Experimentul de la Pitești 1949-1952, a fost subiectul prezentării dr. Cornelia Gasparel;
-Prof. Univ.Dr. Nicu Gavriluță, Decanul Facultății de Filosofie și Științe Social Politice din cadrul Universității Al.I.Cuza din Iași care a prezentat lucrarea Persecuții religioase și Victimele Comunismului;
-Prof.univ.dr. Petru Dunca, Decanul Facultății de Litere din cadrul Universității Baia Mare, le-a vorbit invitaților despre Anatomia unei utopii,
-Conf. Univ. Dr. Dan Gabriel Sâmbotin, Academia Română, filiala Iași, a expus alocuţiunea Repoziționarea ontologică a ființei umane în fața torturii. Studiu de caz-Închisorile comuniste din România.
Istoricul sighetean, Robert Furtos, muzeograf, Şef Secţiei de la Muzeul Memorial din Sighetul Marmatiei a exprimat ideea că suferinţa şi sacrificiul pentru valorile democraţiei constituie reperele morale pentru societatea cunoaşterii şi a îndemnat pe participanţii la dezbatere să povestească despre victimele terorii comuniste pentru că nu avem dreptul uităm pe acei care în anii grei de dictatură au avut curajul de împotrivi conducătorilor represivi.
În concluzie se poate afirma că manifestarea academicî maramureşeană a avut drept scop identificarea modelelor, valorilor şi conexiunilor care definesc acţiunea şi cunoaşterea.
Adriana Mihaela Macsut şi Ştefan Grosu

Advertisement
Published in: on December 22, 2010 at 2:27 am  Comments (4)  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://adymacsut.wordpress.com/2010/12/22/conferinta-internationala-despre-cunoastere-la-baia-mare/trackback/

RSS feed for comments on this post.

4 CommentsLeave a comment

 1. Intrebare:
  Se discuta in Romania despre Certificarea ISO 26000? Este vorba despre calitatea ,etica si conduita persoanekor aflate in functii de conducere.
  In Lisboa avem astfel de reuniuni regulate organizate in diverse cadre culturale; citind cele de mai sus :”Dr. Asist. Univ. Antonio Sandu care după expunerea sa despre Perpectiva Constructivstă a Adevărului în Ştiinţă, a evidenţiat importanţa cunoaştererii, eticii şi experienţei psihologice pentru dezvoltarea umană..” am inteles ca tocmai despre aceasta ar fi vorba

  • Cum s-ar spune ai pus exact punctul pe i! In Romania exista comisii de etica dar care sunt doar de forma. In ele sunt de membrii de diferite profesii .. dar eticienii profesionisti-filosofi lipsesc cu desavarsire. Se discuta in mediile filosofice despre necesitatea existentei unor filosofi-eticieni in unitati medicale, unitati de invatamant, compani etc. As face referire in acest sens la modelul englezesc unde eticienii filosofi sunt foarte bine platiti. La sfarsitul anului trecut a fost acreditata meseria de filosof si sper sa fie un pas spre acreditarea meseriei de etician. Despre certificarea ISO 26000 nu am auzit nimic. Poate imi explici ce inseamna!

  • M-am documentat si am vazut ca exista o asa numita acreditare a unor asa zisi formatori care insa nu au absolut nicio legatura cu prelegerea lui Antonio. Pur si simplu niste impostori se joaca de-a etica in cunoastere!

 2. A.P.E.E.
  Associação Portuguesa para Etica Empresarial
  Pentru ca sa va face-ti o ideie : http://www.apee.pt/portal/
  Este asociatia din care facem parte.
  Dan


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: