Brigadierul Malin Bot trece la atac

Zilele trecute jurnalistul eseist scria un fel de articol de opinie în care arată ca redactorul-şef de la Radio Timisoara, a fost anunţat în mijlocul cursului că nu mai predă la Jurnalism. A fost o decizie legală a Universitatii din Timisoara întrucât pretinsul jurnalist ajuns sa generalizeze şi să emită sintagma că există doctori pentru orice ,,Am scris săptămâna aceasta un editorial care a provocat reacţii aprinse. Unii au ars chiar în flăcări din pricina opiniilor exprimate de subsemnatul pe tema transformării universităţilor în magazine de diplome şi fabrici de doctori. Doctori în orice” (http://malinbot.wordpress.com/2011/04/03/delirum-tremens/). Malin Bot şi redactorul apărat de către el nu au fost capabili sa ajungă la niveul academic al Şcolii Doctorale. În spiritul hei rup brigadierii însă Malin Bot considera ca legea ilegală legea care cere să ai doctorat ca sa predai la facultate. Fără dovezi mi-a adus diferite injurii care nu pot fi reproduse aici ,,Aşezaţi-vă în fotolii, puneţi ochelarii 3D, începe comedia. Înainte mai spun doar că ceea ce e mai jos e extras de pe peretele contului de facebook al doamnei medic filosof Adriana Mascut (foto sus). Delirul s-a produs aici după ce în grupul „jurnaliştii”, au fost şterse cele 80 de comentarii ale persoanei, când moderatorii au decis să pună o cămaşă de forţă virtuală între editorialul meu şi doamna doctor Mascut. Şi-a mutat delirul pe propriul wall şi a produs cele de mai jos, cu tot cu lik la propriul topic. Au încercat unii să îi ofere un pahar cu apă rece, o pilulă virtulă de calmare dar ea nu şi nu, o ţinea langa, ca ăla din reclama cu halatul…” . In mintea lui Malin Bot nu exista lege si abuzand de ad hominem se considera ca deasupra legii. Educatia ma impiedica sa comentez spusele lui Malin. Nici nu are rost. Pretinsul lui articol numiti editorial este un indemn la anarhie intrucat nu respecta dreptul constitutional al libertatii de opinie. Considera ca fiind jurnalist este singurul care are dreptul la opinie. M-am gândit şi să-l dau in judecată … dar ce rost are sa pierd timpul prin tribunale. Se vede clar că acest articol este răzbunarea unui om care nu a fost capabil până acum să ajungă la doctorat. Pentru satisfacerea orgoliului personal nu spune că nu a fost capabil să ajungă la doctorat ci că doctoratul nu este demn de el. Mă gândesc să scriu un memoriu către Ministerul Învăţământului prin care să cer acordarea în stil excepţional a titlului de doctor în presologie pentru postările conceptuale de pe blogul personal şi de pe facebook întrucât a determinat un cutremur care a realizat o schimbare de paradigmă în invâtământul universitar inaugurând moartea doctoratului legal şi înlicuirea cu doctoratul dat de către experienta suburbană a străzii.
Prin anul 1999 am făcut pentru Prima TV un reportaj despre întrunirea naţională a brigadierilor de la Bumbeşti-Livezeni. La un moment dat vreo 200 de persoane s-au ridicat şi au intonat cu mâna dreaptă la inimă Imnul Brigadierilor. M-am gândit atunci că acea epocă în care se făcea facultatea înaintea liceului era apusă.
Fantomele acelei epoci bântuie încă iar Malin Bot este un veritabil brigadier.
Aveti aici un link către blogul curajosului brigadier http://malinbot.wordpress.com/2011/04/03/delirum-tremens/
Pe cei care au curaj să meragă să îi citească blogul îi avertizez că vor coborî în infern şi vor face cunoştiinţă cu tenebrele care poate fi considerat STALIN REDIVIVUS.
P.S. Am ajuns la nivelul studiilor doctorale prin învătătură. Asa ca spun clar ca nu exista fabrica de doctori despre orice în România. Precizez că studiile mele doctorale sunt în domeniul filosofic. Este însă amuzant întrucât celebrul jurnalist încurcă termenul medic cu cel de doctor. În limbajul popular se spune impropriu doctor unui medic. Dacă .. mergea la şcoală Malin Bot ar fi aflat că pentru a avea calificarea de doctor trebuie sa ai studii doctorale. Spre a ajunge la doctorat este necesar după legea cea nouă a învăţământului să absolvi studii de licenţă si masterat. Cei care au absolvit Facultatea în sistem vechi (4-6 ani) pot merge direct la doctorat. Spre a ajunge la doctorat nu este suficient să scrii într-un jurnal oarecare. Trebuie să ai articole în reviste ce cercetare cotate internaţional.

Advertisement
Published in: on April 3, 2011 at 5:40 pm  Comments (4)  

The URI to TrackBack this entry is: https://adymacsut.wordpress.com/2011/04/03/brigadierul-malin-bot-trece-la-atac/trackback/

RSS feed for comments on this post.

4 CommentsLeave a comment

 1. Interesant … mai nou, adică din 2010, și cei care or absolvit facultatea in sistemul vechi trebuie neaparat sa detina un master pentru a intra la studii doctorale.

  • Iti urez bun venit pe blogul meu. Cei care au absolvit facultatea pe sistem vechi nu trebuie sa aiba master spre a merge direct la doctorat. Pot merge deci direct la doctorat fara master. Au aparut acum insa noi norme pentru admiterea la doctorat conform Legii I pe 2011. Sunt vreo 3500 de locuri la doctorat pe toata tara. Alocarea unui loc la doctorat se face prin comtetie nationala. Nu mai exista doctorat cu auto-finantare. Exista doar doctorat la zi cu bursa POSDRU iar doctorandul trebuie sa se angajeze in calitate de asistent in cercetare la Facultatea unde face doctoratul.

 2. INFORMARE

  Fiul primarului proiectează o clinică P + 5E într-o zonă de case

  Felul în care arată Timişoara, atât în zonele centrale, cât şi în cele de periferie, este elocvent pentru felul în care s-au aprobat în ultimii ani planuri de urbanism şi s-au dat autorizaţii de construcţie. Nu o dată, s-a dovedit că împărţirea pe zone a municipiului este o noţiune teoretică, regimul de înălţime al unor astfel de zone fiind modificat în extrem de multe moduri. O mostră de construcţie de acest fel este şi un centru medical cu cinci etaje, care urmează a fi ridicat într-o zonă în care, după cum se menţionează chiar în planul urbanistic de detaliu, există în marea majoritate case cu cel mult două etaje. Proiectantul este arhitectul George Ciuhandu, fiul primarului Gheorghe Ciuhandu.

  Regim de înălţime original

  Despre felul în care se respectă în Timişoara specificul zonelor reziden­ţiale, unde trebuie păstrat un anumit re­gim de înălţime, s-a vorbit de nenumă­rate ori. Totuşi, apar noi şi noi cazuri controversate de acest gen, care lasă impresia că standardele de construcţie ale unei zone sunt doar teoretice.

  O situaţie recentă ce poate ridica semne de întrebare este cea a unei clinici medicale a S.C. Medicis’s S.R.L., ce urmează a fi rea­lizată pe strada Ciprian Porumbescu, la numărul 9. În documentaţia scrisă, publicată pe site-ul Primăriei, apare foarte discret numărul de etaje pe care îl va avea acest centru medical, iar din schiţele ataşate planului urbanistic de detaliu se poate vedea cum se în­ca­drează res­pectiva nouă construcţie în acea zonă în care clădirile trebuie să respecte un regim de înălţime specific. În acest sens, se precizează destul de clar, chiar în planul urbanistic de deta­liu, că strada Ciprian Porumbescu face parte din Unitatea Teritorială de Refe­rinţă 47 şi este destinată unităţilor re­zidenţiale – clădiri cu parter, parter plus un etaj, parter plus două etaje. Docu­men­tul mai prevede, pentru a justifica construcţia respectivului centru, faptul că zona are inserţii de locuinţe colec­tive P+4 (P+8) şi zone pentru in­sti­tuţii publice şi servicii de interes general.“În prezent sunt admi­se utili­zări func­ţionale cum ar fi : locuin­ţele individuale cu caracter urban, lo­cuinţe colective, conversia locuinţelor în alte funcţiuni ce nu afectează zona de locuit (comerţ, servicii, adminis­tra­ţie, cultură, sănă­tate, învăţământ, cult), instituţii publice şi servicii, spaţii verzi amena­jate, accese carosabile, pietonale, par­caje garaje, piste ciclişti, reţele teh­ni­co-edilitare şi construcţii aferente”.

  Suprafaţa totală de teren ce se va amenaja în zonă va fi de 3.210 metri pă­traţi, iar suprafaţa maximă construită la sol va fi de 1.284 de metri pătraţi, reprezentând 40% din suprafaţa totală. Cât despre regimul de înălţime propus, acesta va fi “D + P + 5E” – adică de­misol, plus parter, plus cinci etaje.

  Proiectul se va desfăşura etapizat, în etapa iniţială urmând a fi construit un corp de clădire de aproximativ 740 de metri pătraţi, ce reprezintă un com­plex de sănătate care va reuni cabinete de medicină generală, zone de recep­ţie, sală de conferinţe, spaţii comerciale.

  Nu e lipsit de importanţă să se menţioneze că proiectantul lucrării este S.C. MG Building Design S.R.L, firma la care activează arhitectul George Ciuhandu, fiul primarului în funcţie Gheorghe Ciuhandu.

  Deşi în documentaţia înaintată Primăriei se precizează că regimul de înălţime propus este “D + P+ 5E”, re­prezentanţii firmei al cărei reprezen­tant este George Ciuhandu precizează că parametrii tehnici respectă toate nor­mele şi regulamentele de urbanism in vigoare. “De altfel, fără respectarea acestora, nu ar fi posibilă obţinerea avi­zelor necesare aprobării Planului Ur­banistic de Detaliu. Proiectul propune un regim de înălţime descrescător (P+4E+Er – la stradă, P+4E– următorul modul, respectiv P+3E+Er către inte­riorul parcelei), concept însuşit de Co­misia Tehnica de Urbanism. Acest re­gim de înălţime poate fi atins având în vedere caracterul eterogen al cvarta­lului (chiar imobilul alipit are un regim de înălţime P+4E). De asemenea, pe partea opusă a străzii Porumbescu există un imobil cu regim de înălţime similar celui propus în proiectul nostru, adică P+4E+M”, spun reprezentanţii societăţii.

  Pe lângă regimul de înălţime care ridică semne de întrebare cu pri­vire la specificul unei zone de case în care se presupune că trebuie protejată intimi­tatea localnicilor, proiectul mai preve­de şi un alt aspect care ar putea genera probleme : terenul respectiv, deşi are mai mult de 3.200 de metri pă­traţi, are o deschidere la strada Ci­prian Porum­bescu de doar 26 de metri pătraţi, aceas­ta în condiţiile în care specificul res­pectivului proiect este unul ce presu­pune un volum de trafic rutier destul de mare, aceasta în contextul în care chiar în planul urbanis­tic de detaliu se specifică faptul că “re­feritor la distribuţia zilnică existentă a traficului, se constată că în perioada din mijlocul zilei, traficul este sporit”.

  Totuşi, reprezentanţii firmei proiec­tante ţin să precizeze şi la acest aspect că “cu privire la frontul stradal, vă putem spune că proiectul a primit aviz favora­bil în cadrul Comisiei de Circulaţie. Nu sunt prevăzute servicii de urgenţă pen­tru care să fie necesar un trafic gene­rat de ambulanţe. Serviciile preconizate sunt cele ale unei clinici medicale obiş­nuite, aşa cum funcţionează majorita­tea clinicilor private din Timişoara.”

  Dezbatere publică la cerere

  La fel de interesant este în acest context şi modul în care este dezbătut respectivul proiect. Primăria susţine că a luat toate măsurile pentru a aduce acest proiect la cunoştinţa timişore­nilor, cu precădere celor din zona viza­tă. Astfel, Municipalitatea precizează că a afişat pe site-ul oficial, începând cu 18 iulie, demararea etapei I a proiec­tului, a postat “pe patru panouri anun­ţul cu privire la lucarea propusă, dintre care unul pe parcela care a generat pla­nul urbanistic de detaliu”, că a expe­diat prin Poştă anunţuri cu privire la planul urbanistic de detaliu al Centrului Medical de pe strada Ciprian Porum­bescu la 12 proprietari de parcele învecinate şi că, în perioada 20 iulie – 9 august, s-ar fi desfăşurat consultarea şi informarea publicului cu privire la această documentaţie.

  Deşi reprezentanţii Primăriei susţin că şi-au făcut foarte bine treaba în ceea ce priveşte avizarea celor interesaţi de acest proiect, şi docu­mentaţia a putut fi consultată la sediul Biroului de dezvoltare urbană şi aviza­re planuri urbanistice de detaliu şi zonale,nicio persoană nu a solicitat consultarea respectivei documentaţii la sediul Primăriei. “Noi am trimis adrese, am publicat anunţuri, însă de atunci şi până în prezent nu s-au înregistrat sesizări sau solicitări de organizare a unei dezbateri publice legate de acel centru medical de pe stra­da Ciprian Porumbescu. Ca atare, nu a fost organizată o dezbatere publi­că pe această temă. Este însă doar pri­ma fază din derularea acelui proiect”,declară Ciprian Cădariu, şeful Birou­lui Urbanism din Primăria Timişoara.

  Aşa stând lucrurile, s-a considerat că această etapă a fost finalizată, şi s-a precizat că se începe circuitul de avizare pentru documentaţia Planului Urbanistic Detaliu. “Proiectul la care faceţi referire respectă normativele şi regulamentele în vigoare, respectiv parcurge adlitteram procedurile de informare şi consultare a publicului aprobate de Consiliul Local Ti­mi­şoara”, precizează reprezentanţii fir­mei pe care o reprezintă George Ciu­handu.

  Radu Radoslav, fost arhitect-şef al Timişoarei : “Nu ar trebui să se amestece clădiri cu două etaje cu clădiri cu cinci etaje”

  Felul în care se respectă regimul de înălţime pe anumite zone din Timi­şoara a generat nu o dată controverse şi scandaluri în Timişoara.

  O serie de experţi în arhitectură susţin că măcar cele trei regimuri “clasice” de înălţime din oraş – parter, parter plus două etaje, parter plus cinci etaje sau mai mult nu trebuie să se amestece. “Fiind vorba şi de chestiuni cum ar fi densitatea sau proporţia spaţiilor verzi, nu ar trebui să se ames­tece în aceeaşi zonă clădirile gen par­ter plus cel mult două etaje cu clădiri cu parter plus cinci etaje sau mai multe. Până la par­ter plus două etaje, încadarea se face la locuinţe indi­viduale. De la parter plus cinci etaje, în sus, deja vorbim de lo­cuinţe colective. Acestea au un cu totul alt regim, şi nu este recomandată ames­tecarea lor”,declară conf. dr. Radu Radoslav (foto), fost arhitect-şef al oraşului, re­prezentant al Regis­trului Urbaniştilor din România, Regiu­nea de Vest.

  Radu Radoslav mai spune că nu o dată au existat încălcări ale acestei reguli de bază, legate de separarea celor două tipuri fundamentale diferite de clădiri, cu specific şi funcţionalităţi diferite, invocându-se principiul mi­xajului funcţional, în ideea că în zone preponderent de case trebuie să existe şi clădiri cu diverse funcţionalităţi, chiar dacă nu se încadrează în regimul de înălţime al zonei. “Sunt două prin­cipii care s-au dovedit a fi opuse – pe de o parte, acesta al mixajului func­ţional, cu clădiri cu diverse utilităţi, pe de cealaltă parte, principiul nea­mestecării clădirilor cu regimuri de înălţime clar diferite. Cert este că, în principiu, nu e corect să amesteci în aceeaşi zonă clădiri p+2 cu clădiri p+5 sau mai înalte. Dacă se doresc clădiri funcţionale mai înalte, acestea ar trebui grupate în zone cu acest spe­cific”.

  • Ati transformat acest blog intr-o asa zisa tribuna de informare. Ati postat acuzatii fara dovezi. Am acceptat comentariul .. dar nu ii vad rostul si nici locul aici. La fel ca si Malin Bot umpleti blogurile cu acuzatii.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: