Conferinţă depre educaţie şi umanism la Suceava


În ziua de sâmbătă 7 mai masteranzii de la Facultatea de Filosofie au avut o plină în care maestrul de ceremonii a fost Prof. Univ. Dr. Viorel Guliciuc.
Prima parte a zilei a fost dedicată (între 10,30-14,00) unei sesiuni de referate despre educaţie şi Umanism UERU, 7 Mai 2011.
Cuvântul de deschidere a fost rostit de către cercetătorul de la Academia Română Filiala Iaşi, Catălina Răducu. Ea a rostit un laudatio in memoriam Prof. Univ. Dr. Emilia Guliciuc, care în luna februarie a trecut în eternitate. În memoria Emiliei Guliciuc s-a păstrat un moment de reculegere. Referate susţinute din prima parte a zilei a fost împărţită în mai multe secţiuni:
-Secţiunea Cultură şi filosofie coordonată de către Dr. Cătăina Raducu şi Teolog Ştefan Grosu
-Secţiunea Resurse umane şi economie coordonată de către Drd Adrian Mihaela Macsut şi Marian Socoliuc;
-Secţiunea Comunicare şi eucaţie, coordonată de către Drd Gabriela Platon şi Prof. Drd. Monica Creţu.
În partea a doua a zilei între orele 14,30-18 au avut loc:
-lansarea volumului Noica după Noica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011, îngrijit de către Prof. Univ. Dr. Emilia Guliciuc şi care reuneşte referatele prezentate la Conferinţa Noica după Noica din 10-12 iulie, 2009 precum și
– sfințirea troiței In Memoriam Emilia Guliciuc, adormită întru eternitate.
Personalitatea academică și spirituală a Prof. Univ Dr. Univ Emilia Guliciuc a fost evocată în chip emoționant de către Conf. Univ. Dr. Mariana Boca.
Volumul Noica după Noica se deschide cu referatul Noica Întruchipatul (pp.5-12), aparținând Prof. Univ. Dr. Emilia Guliciuc care ,,a fost fermecată de viața, personalitatea și opera lui Constantin Noica”(p.198) iar divinitatea a îngăduit ,,să-l întâlnescă într-o călătorie, în anul în care filosoful s-a mutat la Domnul, împreună cu fetele ei, Roxana-Emma şi Valeria-Alina, şi cu soţul ei, Viorel” (ibidem) şi care mai apoi, în ultima parte a vieţii era preocupată spre a rosti cu sufletul Rugăciunea Domnească întrucât ,,filosoful smerit, ştie atunci când se roagă, căutând sensul vieţii, i se dă pîinea cea întru fiiinţă la adormirea sa (Tesaloniceni 4,13-15)”(p.200)

Advertisement
Published in: on May 9, 2011 at 3:40 pm  Leave a Comment  

Oportunităţi ale tinerilor în Uniunea Europeană

Sub coordonarea Nicoleta Cristudor, trainer institutii si politici UE, a avut loc pe 16 aprilie la sediul Asociaţiei Philos de la Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti un training antrenant, creativ si intersant care se încadrează în proiectul ’Oportunitatile tinerilor in Uniunea Europeana‘ prin care tinerii sunt chemaţi să intre în competiţia marilor oportunităţi de carieră. Din nefericire însă niciun Parlamentar European nu a binevoit să vină la această manifestare. În mass-media apar cu delaraţii teribile despre investiţia în tânăra generaţie … dar de bună seamă că sunt doar vorbe electorale.
Trainerul Nicoleta Cristudor, de şi este încă o persoană foarte tânără are deja o experienţă în domeniul activităţii ONG şi în acest sens a făcut câteva mărturisiri despre cariera ei: ,,Anul acesta se împlinesc zece ani de când activez in mediul ONG din România şi la nivel european, trei ani de facultate ( Facultatea de Filosofie, Studii Europene, Univ. Bucureşti) şi un an de când colaborez cu Institutul de Studii Liberale şi Friedrich-Naumann Foundation în programul de pregǎtire de traineri pe politici si instituţii UE. Am participat la numeroase proiecte de voluntariat, naţionale şi europene, workshopuri şi traininguri pe comunicare, management de proiect sau drepturile omului, conferinţe pe diverse teme, campanii, şcoli politice şi şcoli de varǎ. Toate aceste activitǎţi mi-au oferit cadrul potrivit pentru a-mi exersa abilităţile de planificare şi organizare, creativitatea, lucrul în echipă, precum şi capacitatea de argumentare şi gândire critică, sistematică şi riguroasă. În prezent, colaborez cu asociaţia PHILOS şi organizaţia internaţionalǎ AEGEE Europe (Asociaţia Studenţilor Europeni, filiala Bucureşti) unde scriu proiecte pentru tineret şi coordonez un proiect internaţional “YOUrope needs YOU!”. Proiectul are menirea de a încuraja participarea liceenilor la proiectele europene şi de a gândi la nivel european prin intermediul unor ateliere de lucru interactive. Acest proiect a fost câştigătorul Concursului European de Tineret Charlemagne în 2009 întrucât promovează un sens comun al identităţii europene şi a înţelegerii în rândul tinerilorŢ.”
Iată programul acestei manifestări interesante care merita a fi repetată!
Oportunitǎţile tinerilor în Uniunea Europeanǎ
Workshop
16 Aprilie 2011
Sâmbǎtǎ, 16 Aprilie 2011
10:00-10:30 Primirea participanţilor
10:30 Prezentarea participanţilor, a subiectelor de discuţie şi a scopului workshopului
11:00 Sesiunea I
Cǎtre un viitor durabil
11:30 Sesiunea II
Provocǎrile lumii actuale
!2:00 Pauzǎ de ceai, cafea
12:15 Sesiunea III
Uniunea Europeanǎ şi politicile sale în domeniul educaţiei şi tineretului
12:45
Sesiunea IV
Oportunitǎţi de carierǎ în Uniunea Europeanǎ
• Programele comunitare pentru tineri
• Stagiile de practicǎ
• Joburile în instituţiile europene
13:30 Pauzǎ de gustǎri, ceai, cafea
14:00 Sesiunea IV
Planificarea şi pregǎtirea pentru aceste oportunitǎţi
15:00 Simulare practicǎ a Parlamentului European
16:00 Concluzii

Published in: on May 9, 2011 at 2:39 pm  Leave a Comment  
Tags: