Ethics, Etiquette and Protocol- A New You

The self-concept has three aspects: The Affective Self, The Cognitive Self and The Executive Self. Every human being has self knowledge, seen as “one’s particular mental states, including one’s beliefs, desires, and sensations”(Stanford Enciclopedy, http://plato.stanford.edu/entries/self-knowledge/ 7/13/2012 2:47:28 PM).Self-knowledge is about of particular states of mind. People have different self-knowledge and they are ready to pay a lot of money to discover it(Career Skills Library: Professional Ethics and Etiquette, Second Edition, Ferguson Publishing Company, New York, 2004, p.12. “Self-knowledge is definitely in. People pay analysts thousands of dollars to learn more about themselves. Books on self-image and self-improvement are always among the best-sellers.”).In order to know yourself you must try to study The Affective Self, The Cognitive Self and The Executive Self and then try to build a new you. You need a new you if you want to be make performance in your career. So, in life is very important to understand your self knowledge! Without understanding it you are lost in life. I can say: I am at the beginning of new career and I must become a new person, that is called a new I. It is a new environment which implicates a new I. To understand this new fact you can talk to people who have just started their jobs.

Advertisement
Published in: on September 10, 2012 at 5:45 am  Leave a Comment  

ETICĂ ŞI VOLUNTARIAT

NUMELE CURSULUI: ETICĂ ŞI VOLUNTARIAT
OBIECTIVUL CURSULUI: informarea despre conceptul de voluntariat şi mecanismul de participare la nivel comunitar
GRUPUL ȚINTĂ: oricine poate face voluntariat
STRUCTURA CURSULUI:
1 Definiţie voluntariat. Coduri de etică şi voluntariat.
2 Caracteristicile voluntariatului
3) Beneficiile voluntariatului
4) Drepturile obligaţile voluntarilor
5) Coordonarea voluntariatului
6) Managementul voluntarilor
7) Voluntariat pentru persoane cu nevoi speciale
8) Voluntariat pentru persoane vârstnice
9) Voluntariat pentru copiii din centrele de plasament
10) Voluntariat ecologic
DURATA CURSULUI: 6 ore
Cost: gratuit
FORMATORI:
-Adriana Mihaela Macsut, Doctorand Filosofie;
– Teolog Ştefan Grosu, Casa Bak de Sighişoara
COMPETENȚE OBȚINUTE:
-1) să definească şi precizeze caracteristicile voluntariatului;
-2) să cunoască drepturile şi obligaţiile voluntarilor;
3) să cunoască şi sa aplice legislaţia din domeniul voluntariatului în vigoare în Romania;
4) să diferenţieze între diverse tipuri de activităţi de voluntariat;
-5) să cunoască experienţa altor voluntari;
-6) să identifice şi să folosească metode diferite de recrutare/motivare/ evaluare a voluntarilor,
-7) să utilizeze o abordare profesionistă de management a lucrului cu voluntarii din cadrul proiectelor

This slideshow requires JavaScript.

Published in: on September 9, 2012 at 10:32 am  Comments (3)  

ETICA MEDICALĂ (BIOETICĂ)


Numele cursului: Bioetică
Obiectiv: prezentarea cerinţelor etice din medicină
Public tinţă: în principal se adresează persoanelor din mediul medical dar şi oamenilor obişnuiţi care sunt potenţiali pacienţi
I Bioetică, origini răspândire şi definiţii
I.1 Apariţia Bioeticii
I.2 Principalele centre de bioetică din lume
I.3 De la etica medicală la bioetică
I.4 Problema definiţiei
I.5 Caracterul interdisciplinar
I.6 Bioetica în România. Desconsiderarea rolului de etician în domeniul medical. Problema mitei în domeniul medical
II Justificare ştiinţifică. Formarea gândirii bioetice şi metodologia cercetării în bioetică.
II.1 Justificarea ştiinţifică (epietemologică)
II.2 Raportul dintre medicină şi bioetică
II.3 Modele bioetice
II.4 Metode de cercetare
II.5 Legea morală şi legea civilă
III Introducere privind omul. Bazele antropologiei.
III. 1 Viaţa şi formele ei
III.2 Originea vieţii
III.3 Pro şi contra evoluţionismului
III.3 Etici antropocentrice şi anti-antropocentrice
III.4 Umanizarea în medicină
III.5 Valorile corpului uman
III.6 Transcendenţa
III.7 Corpul uman şi consumismul
IV Bioetica, genetica şi diagnosticul prenatal. Bioetica şi avortul. Bioetică, sexualitate şi procreare umană. Bioetica şi tehnologiile de fertilizare in vitro
IV.1 Ingineria genetică
IV.2 Probleme ale diagnosticării şi screening-uri prenatale
IV.3 Diagnosticarea preconceptivă şi premaritală
IV.4 Clonarea, aspecte etice
IV.5 Diagnostic prenatal. Tehnici invazive şi non-invazive
IV.6 Genetica prenatală
IV.7 Punctul de vedere al bioeticii despre avort. Avortul terapeutic. Avortul eurogenetic. Legea avortului şi refuzul din motive de conştiinţă. Refuzul din motive de conştiinţă şi avortul voluntar. Forme ascunse de motiva ale avortului legal. Prevenirea avortului spontan
IV.8 Embrionul în studiul geneticii şi al biologiei umane. Momentul animării (apariţie suflet)
IV.9 Delimitarea tematică în bioetică, sexualitate şi procreare umană
IV.10 Sexul copilului şi sexul psihologic
IV.11 Procreare şi relaţia conjugală
IV.12 Etica unei procreări responsabili şi contracepţia
IV.13 Fertilizarea in vitro şi aspecte morale ale ei
IV.14 Stimularea eugeniei. Evaluarea etică a selectări sexului şi aspectelor fizice ale copilului care urmează a se naşte
IV.15 Problema mamelor surogat
IV.16 Bioetica şi sterilizarea. Cazuri concrete grave
V Bioetica şi experiementul asupra omului. Bioetica şi transplanturile de organe. Bioetica, eutanasia şi demnitatea morţii.
V.1 Experiementul clinic ce medicamente
V.2 Experimente pe embrioni şi fetuşi umani avortaţi
V.3 Transplantul de organe
V.4 Problematici etice ale eutanasiei. Terapia paleativă a durerii. Adevărul pentru pacientul terminal
VI Bioetică, genom şi computere.
VI.1 Bioetica la intersecţia dintre genom şi computaţional
VI.2 Lege şi bioetică în programarea codului biologic
VI.3 Utilizarea informaţiei genetice şi protecţia sufletului.
VI.4 Controlul cercetării ştiinţifice. Tehnici în nano-tehnologie
Durata : 18 ore
Formatori:
– Adriana Mihaela Macsut, doctorand filosofie ,
– Teolog Ştefan Grosu, Casa Bak de Sighişoara
Competenţe
-să se informeze asupra existenţei la nivel internaţional a unor protocale etice, normative privitoare la practica experimentală şi clinică;
-să cunoască existenţa unei dinamici etice în domeniul sanitar, necesară a fi cunoscută atăt de personalul sanitar cât şi de pacienţi
Alte informaţii necesare
În măsura în care este posibil un asemenea curs ar trebui să se ţină sub egida Ministerului Sănătăţii

This slideshow requires JavaScript.

Published in: on September 9, 2012 at 10:29 am  Leave a Comment  

MORALĂ COMPUTAŢIONALĂ ŞI INIŢIERE ÎN COMPUTERE


În societatea cunoaşterii fiecare om trebuie să ştie cum fucţionează un computer aşa că un curs de iniţiere în acest sens este binevenit. Pe de altă parte, descoperirile ultimelor decenii din cadrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor au dus la cristalizarea unor spaţii noi virtuale, în cadrul cărora sunt necesare abordări morale specifice.
Numele cursului: Morală computaţională
Obiectiv: examinarea modului functionarii unui computer precum şi a cerinţelor morale ale lumii computaţionale
Grupul ţintă: persoane interesate să înţeleagă lumea computaţională

Structura Cursului
I Lumea computaţională – bloguri, bloggeri şi blogging, reţele de socializare, pagini web
II Bloggeri sau jurnalişti
III Vocea morală. Pro sau contra unui cod etic în lumea computaţională
IV Pericolele prietenilor din lumea computaţională
V Elemente de istoria computerelor
VI Baza de date (hardiskul) şi suportul de programe (softul)
VI Bolile computerelor (viruşi, defecte tehnice)
Formatori:
– Drd Adriana Mihaela Macsut;
– Teolog Ştefan Grosu;
– Alexandru Olah, asistent computaţional
Durata: 18 ore
Cost
Competenţe
-să înţeleagă etica din spaţiul virtual,
– să deprindă cum funţionează un computer

This slideshow requires JavaScript.

Published in: on September 9, 2012 at 10:26 am  Leave a Comment  

CONSILIERE ÎN PSIHOLOGIA RELIGIEI


DE LA PSIHOLOGIA GENERALĂ LA PSIHOLOGIA RELIGIEI

NUMELE CURSULUI: Consilierea în psihologia religiei

OBIECTIVUL CURSULUI: să prezinte problematica motivaţiei credinţei în psihologia religioasă

GRUPUL ȚINTĂ: persoane preocupate de problemele credinţei din punct de vedere psihologic

Structura Cursului
I O scurtă istorie a psihologiei generale şi a psihologiei religiei. Excursus de pshianaliză de la Freud la Jung.
II Problematica motivaţiei în psihologie şi religie
III Stadii ale dezvoltării în psihologie. Vârstele spirituale
III Personalitatea şi diversitatea în psihologie generală. Dezvoltarea personalităţii în psihologia religiei
IV Psihotrauma. Doliul. Drama lui Iob şi drama psalmistului ca dramă a omului din toate timpurile. Credinţă şi necredinţă. În ce cred acei care nu cred? Metanoia paulină.

DURATA CURSULUI: 8 ore
Formatori:
– Drd. Adriana Mihaela Macsut, Şcoala Doctorala de Filosofie, Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei, Universitatea Bucureşti
-Ştefan Grosu, absolvent, Catedra De Ştiinţe Biblice, Facultatea De Teologie Didactică, Institutul Teologic Romano-Catolic Sfânta Tereza, Bucureşti

COMPETENȚE OBȚINUTE:
-să diferenţieze motivaţia în psihologia generală şi psihologia religiei
– să diferenţieze între stadiile dezvoltării umane în psihologie şi vârstele spirituale
– să-şi dezvolte credinţa religioasă în funcţie de temperament

This slideshow requires JavaScript.

Published in: on September 9, 2012 at 10:09 am  Comments (1)  

Jurnalismul de la mit la realitate


Numele cursului: Jurnalismul de la mit la realitate
Obiectiv: demistificarea mijlocelor mass-media
Grupul ţintă: persoane interesate de fenomenul mass-media

Durata (în ore): 10 ore (5 cursuri de 2 ore)
Structura cursului
1 Omul fiinţă socială (Aptitudini, Relaţii interpersonale în grup şi între grupuri, rolul familiei şi al comunităţi naţionale şi internaţionale, rolul mass-media în viaţa comunităţii)
2 De la limbajul literar la limbajul mass media. Cum se scrie o ştire şi cum se citeşte o ştire pentru radio şi televiziune? De la presa scrisă la mass-media audio-vizuală
3) Jurnalismul o fetreastră spre lume. Jurnalistul ca slujitor al verbelor a fi şi a informa. Obiectivitate şi subiectivism în mass-media. Diferenţa dintre un eseu (pagină de jurnal) şi un articol jurnalistic.
La ora actuală în mod greşit se merge pe ideea jurnalistului actor la locul acţiunii.
4) Mass media şi opinia publică (definiţii, clasificări, libertatea presei, dreptul la imagine, calomnia). Libertate şi responsabilitate individuală şi în mass-media. Mass-media infomează şi deformează
5) Viitorul în mass-media
De la jurnalimul de presă scrisă şi audio-vizuală la presa on line şi blogging.
Durata (în ore): 10 ore (5 cursuri de 2 ore)
Formatori
– Drd. Adriana Mihaela Macsut, Şcoala Doctorala de Filosofie, Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei, Universitatea Bucureşti
-Ştefan Grosu, absolvent, Catedra De Ştiinţe Biblice, Facultatea De Teologie Didactică, Institutul Teologic Romano-Catolic Sfânta Tereza, Bucureşti
Competenţe
– să înţeleagă rolul mass-media în societate;
– să înveţe cum se scrie o ştire;
– să înveţe să scrie o ştire şi să citească o şire pentru radio sau televiziune;
– să înţeleagă ce înseamnă obiectiv şi subiectiv în presă

This slideshow requires JavaScript.

Published in: on September 9, 2012 at 10:05 am  Leave a Comment  

MIND BUILDING


Numele cursului: Ştiinţa minţii (Despre filosofia mentalului)
Aria Curriculară: Om şi societate
Obiectiv: adaptarea mentalului uman la şocul viitorului
Grupul tinţă: persoane care vor să îşi perfecţioneze însuşirile mentale

I Introducere în filosofia mentalului
1.1 Izvoare ale filosofiei mentalului
1.2 Concepte şi noţiuni ale filosofiei mentalului
1.3 Teme şi probleme ale filosofiei mentalului
1.4 Principalele orientări în filosofia mentalului
I.5 Preocupări şi reprezentanţi în filosofia mentalului
II Intenţionalitatea
II.1 Semnele începutului: naşterea acţiunii
II.2 Abordarea atitudinii intenţionale
II.3 Sistemele intenţionale
II.4 Intenţionalitatea originară şi cea derivată
III Conştiinţă şi intenţinalitate
III.1 Relaţia dintre conştiinţă şi intenţionalitate
III.2 Conştiinţă şi intenţionalitate la John Searle şi Ted Honderich
IV Revoluţia ştiinţifică computerială şi primatul conştiinţei
IV.1 Lumea computaţională. Noua arhitectură a cunoaşterii.
IV.2 Suprasolicitarea informaţională şi şocul viitorului
IV.3 Strategii de supravieţuire în lumea computaţională
IV.4 Omul bicentenar (robotul care vrea să devină om)
Durată: 12 ore
Cost:
Formatori
– Adriana Mihaela Macsut, Doctorand Filosofie
– Teolog Ştefan Grosu, Casa Bak de Şighişoara

Competenţe
-să cunoască izvoarele filosofiei mentalui;
-să definească intenţionalitatea;
-să stabilească raportul dintre conştiinţă şi intenţionalitate;
-să identifice factorii de stress în societatea computaţională şi să stabilească strategii de supravieţuire în faţa şocului viitorului

This slideshow requires JavaScript.

Published in: on September 9, 2012 at 10:01 am  Leave a Comment  

Etică în coaching


I Numele cursului: Etică în coaching
II Obiective
– să ofere oportunitatea de a aborda în mod etic stilurile şi metodele din coaching;
– să descrie importanţa înmunătăţiirii profeionale
– să definească valorile etice în coaching
– să descrie diferitele tipuri de coaching
III Grupul tintă: persoane care vor să îşi îmbunătăţească performanţa profesională şi să construiască pas cu pas o carieră deosebită
IV Structura cursului
1) Etica în coaching
2) Etica pentru coach
3) Codul de etică şi buna practică în coaching
4) Modele în coaching şi luarea unor decizii etice
5) Modelul “antrenorului de creiere” în concepţia lui Constantin Noica
6) Importanţa îmbunătăţirii performanţei profesionale
7) Intrebări şi discuţii despre valorile etice
(umanitate, relaţii profesionale, loialitate, integritate, confidenţialitate, abuz de încredere, siguranţă, competenţă)
8) O scurtă introducere în coaching
9) Rolul diferitelor tipuri de coaching
10) Fazele coachingului
11) Instrumente și tehnici de coaching
V Durată: 18 ore de curs
VI Cost
VII Formatori
– Etician Adriana Mihaela Macsut, doctorand filosofie;
– Teolog Ştefan Grosu, Casa Bak de Sighişoara;
– Consilier Ana Atodiresei, absolvent Master Consilierea și administrarea resurselor umane
VII Competențe
– să îşi însuşească valorile etice şi să construiască un nou eu;
– să înţeleagă imortanţa îmbunătăţirii performanţei profesionale pe baze etice
– să cunoască diferitele tipuri de coaching şi să înţeleagă rolulul coachingului în construirea unei cariere

This slideshow requires JavaScript.

Published in: on September 9, 2012 at 9:50 am  Comments (1)  

Etică şi imagine

Numele cursului: Etică şi imagine

Obiectiv: abordarea problematicii imaginii unei persoane şi companii în mod critic şi constructiv

Grupul tintă: persoanele care sunt interesate să fie administreze imaginea publică a lor, a altor persoane şi a unor companii

Structura cursului
I A construi o imagine etică
I.1 Criza în serviciul public al imaginii
I .2 Administrarea unei abordări etice a imaginii
I.3 Încrederea publică
I.4 Câştigarea responsabilităţii (notorietăţii)
I.5 Principii de ghidare spre etica în domeniul public
II Importanţa imaginii
II.1 Probleme de imagine
II.2 Rolul emoţiilor în comportamentul etic
II.2 Criterii etice
II.3 Codul etic de conduită
II.4 Responsabilitatea fotografilor
II.5 Responsabilitatea jurnalistilor
II.6 Responsabilitatea utilizatorilor media
II.7 Responsabilitatea actorilor umani
III Rolul Mediei sociale în administrarea crizei imaginii de brand
III.1 Definirea crizei
III.2 RADAR organizaţional
IV.3 A preveni dezastrul abaterilor etice
IV.4 Reputaţia imaginii de brand
IV.5 Ce contează pentru imaginea unei corporaţii.
IV.6 Cei patru factori conducători: onestitate, dezvăluire (declaraţie), transparenţă, profesionalism
IV.7 Când o companie este necredibilă? Când o companie este credibilă?
IV.8 Conexiuni etice cu responsabilitatea socială
IV.9 Teoria consumistă în era digitală

Durata: 12 ore

Cost
Formatori
– Adriana Mihaela Macsut, Doctorand în filosofie
– Teolog Ştefan Grosu, Casa Bak de Şighişoara

Competenţe
-să cunoască principalele direcţii de dezvoltare în teoria imagisticii,
-să cunoască teoriile psihologice şi cognitive despre imagine,
-să definească o criză de imagine,
-să definească un brand,
-să înţeleagă cum se poate construi în mod etic o imagine de brand (a unei persoane, a unei companii, a unui produs)

This slideshow requires JavaScript.

Published in: on September 9, 2012 at 9:46 am  Leave a Comment  

Etică şi conformitate


I Numele cursului: Etică şi conformitate
II Obiective:
– atingerea scopului cognitiv prin care se conștientizează responsabilitățile etice ale managerilor și angajaților din companie astfel încât să înțeleagă valori precum loialitate și onestitate;
-dezvoltarea aptidinilor referitoare la înțelegerea rolului responsabilităților etice pentru promovarea unei imagini pozitive a companiei;
– evitarea situaților de criză și conflictelor de interese;
– formarea deprinderilor necesare spre a detecta și rezolva în mod etic situațiile apărute și a elabora conceptele cheie ale unui cod etic al companiei,
-formarea aptitudinilor de comunicare necesare aprofundării importanței imaginii etice în cadrul culturii organizaționale a comaniei;
– promovarea unei imagini etice de brand în cadrul instituțional al companiei cât și în raportul cu beneficiarii, clienții, furnizorii, autoritățile publice;
– înțelegerea importanței construirii unui viitor creativ, în spiritul respectului față de valorile umane și valorile ecologice ale planetei
III Grupul tintă: sectorul managementului corporatist, departamentul de etică și conformitate, grupuri implicate în implementarea valorilor morale în cultura organizațional ale companiei
IV Structura cursului
1) Etică de conformitate, cultură organizațională
1.1) Politica”Ușilor deschise” de promovare a accesul neîngrădit la acte documente și informații despre atribuțiile companiei. Confidențialitatea și protecția informaților
1.2) Centrele vieții organizaționale: profitul și situația de criză, politica fimei, concurența, imaginea și tehnologia implementată (brandul), resursele umane și sindicatele în raport cu paradigma principilor
1.3) Cunoașterea valorilor specifice culturii organizaționale specifice ale companiei
1.4) Responsabilitatea unei abordări etice a raportului dintre angajați și clienții, colaboratorii, furnizorii, beneficiarii, autoritățile publice
2) Putere, influență, responsabilitate, leadership, educație
2.1) Promovarea la nivel de management a unei politici de educație în spirit etic
2.2) Conturarea unei politici de manageriale bazată pe integritate față de angajați, beneficiari și furnizori
2.3) Implementarea unui leadearship care să aibă în vedere recrutarea unor angajați bine pregătiți din punct de vedere profesional, dornici să își ridice nivelul de performanță și educație spre a construi o imagine eficientă și pozitivă a firmei
3) Globalizarea, abordarea etică a diversității și dilemele etice.
3.1) Respectarea unei politici de combatere a infracționalității economico-financiare la nivel intern și internațional
3.2) Efectul diversității asupra companiei
3.3) Importanța analizei comportamentale etice în evaluarea riscului etic și al stabilirii unor sancțiuni etice
4) Matricea etică și etica socială: binele comun al organizaței, individului și raportul acestora cu mediul în înconjurător. Promovarea unei imagini pozitive a companiei la nivel social prin implicarea în acțiuni de caritate și de dezvoltare a unei politici educative non-formale
4.1) Standarde pentru auditul etic. Matricea etică și procesul decizional.
4.1) Importanța comitetelor de etică, a trainingul etic şi a codurilor etice pentru promovarea unei companii eficiente la nivel productiv care să aibă imagine pozitivă.
4.2) Asigurarea unor condiții optime de lucru pentru angajați
4.3) Folosirea unor tehnologii ecologice de exploatare a mediului
4.2) Responsabilitatea socială (RSC) și imaginea companiei. Implicarea în acțiuni de caritate din domeniul social, de protecție a mediului înconjurător și de sprijinire a demersurilor culturale, sportive și educative prin Școala Altfel astfel încât să se promoveaze o politica managerială de dezvoltare a mijloacele de educație non-formală.
Durată: 18 ore de curs
Cost

Formatori
– Adriana Mihaela Macsut, doctorand filosofie;
– Teolog Ştefan Grosu, Casa Bak de Sighişoara

Competențe
-să dobândească abilități pentru înțelegerea rolului important pe care îl au codul etic și departamentul de etica de conformitate în cadrul funcționării optime a unei companii;
– să dezvolte competențe communicative și cognitive prin ca se să fundamenteze un comportament etic;
-să aplice în exerciții cunoștiințele despre etică și conformitate acumulate la curs.
Exerciții de studiu
1) 1) Considerați că un comportament etic este înnăscut sau se dobândește prin educație?;
2) Faceţi o cercetare empirică pe tema: „Ce provocări oferă o problemă etică în cadrul unei companii?”.
3) Imaginați o sociodramă bazată pe minciuna de circumstanță și găsiți soluții de rezolvare a acestei dileme.

This slideshow requires JavaScript.

Published in: on September 9, 2012 at 9:39 am  Leave a Comment