Etică şi conformitate


I Numele cursului: Etică şi conformitate
II Obiective:
– atingerea scopului cognitiv prin care se conștientizează responsabilitățile etice ale managerilor și angajaților din companie astfel încât să înțeleagă valori precum loialitate și onestitate;
-dezvoltarea aptidinilor referitoare la înțelegerea rolului responsabilităților etice pentru promovarea unei imagini pozitive a companiei;
– evitarea situaților de criză și conflictelor de interese;
– formarea deprinderilor necesare spre a detecta și rezolva în mod etic situațiile apărute și a elabora conceptele cheie ale unui cod etic al companiei,
-formarea aptitudinilor de comunicare necesare aprofundării importanței imaginii etice în cadrul culturii organizaționale a comaniei;
– promovarea unei imagini etice de brand în cadrul instituțional al companiei cât și în raportul cu beneficiarii, clienții, furnizorii, autoritățile publice;
– înțelegerea importanței construirii unui viitor creativ, în spiritul respectului față de valorile umane și valorile ecologice ale planetei
III Grupul tintă: sectorul managementului corporatist, departamentul de etică și conformitate, grupuri implicate în implementarea valorilor morale în cultura organizațional ale companiei
IV Structura cursului
1) Etică de conformitate, cultură organizațională
1.1) Politica”Ușilor deschise” de promovare a accesul neîngrădit la acte documente și informații despre atribuțiile companiei. Confidențialitatea și protecția informaților
1.2) Centrele vieții organizaționale: profitul și situația de criză, politica fimei, concurența, imaginea și tehnologia implementată (brandul), resursele umane și sindicatele în raport cu paradigma principilor
1.3) Cunoașterea valorilor specifice culturii organizaționale specifice ale companiei
1.4) Responsabilitatea unei abordări etice a raportului dintre angajați și clienții, colaboratorii, furnizorii, beneficiarii, autoritățile publice
2) Putere, influență, responsabilitate, leadership, educație
2.1) Promovarea la nivel de management a unei politici de educație în spirit etic
2.2) Conturarea unei politici de manageriale bazată pe integritate față de angajați, beneficiari și furnizori
2.3) Implementarea unui leadearship care să aibă în vedere recrutarea unor angajați bine pregătiți din punct de vedere profesional, dornici să își ridice nivelul de performanță și educație spre a construi o imagine eficientă și pozitivă a firmei
3) Globalizarea, abordarea etică a diversității și dilemele etice.
3.1) Respectarea unei politici de combatere a infracționalității economico-financiare la nivel intern și internațional
3.2) Efectul diversității asupra companiei
3.3) Importanța analizei comportamentale etice în evaluarea riscului etic și al stabilirii unor sancțiuni etice
4) Matricea etică și etica socială: binele comun al organizaței, individului și raportul acestora cu mediul în înconjurător. Promovarea unei imagini pozitive a companiei la nivel social prin implicarea în acțiuni de caritate și de dezvoltare a unei politici educative non-formale
4.1) Standarde pentru auditul etic. Matricea etică și procesul decizional.
4.1) Importanța comitetelor de etică, a trainingul etic şi a codurilor etice pentru promovarea unei companii eficiente la nivel productiv care să aibă imagine pozitivă.
4.2) Asigurarea unor condiții optime de lucru pentru angajați
4.3) Folosirea unor tehnologii ecologice de exploatare a mediului
4.2) Responsabilitatea socială (RSC) și imaginea companiei. Implicarea în acțiuni de caritate din domeniul social, de protecție a mediului înconjurător și de sprijinire a demersurilor culturale, sportive și educative prin Școala Altfel astfel încât să se promoveaze o politica managerială de dezvoltare a mijloacele de educație non-formală.
Durată: 18 ore de curs
Cost

Formatori
– Adriana Mihaela Macsut, doctorand filosofie;
– Teolog Ştefan Grosu, Casa Bak de Sighişoara

Competențe
-să dobândească abilități pentru înțelegerea rolului important pe care îl au codul etic și departamentul de etica de conformitate în cadrul funcționării optime a unei companii;
– să dezvolte competențe communicative și cognitive prin ca se să fundamenteze un comportament etic;
-să aplice în exerciții cunoștiințele despre etică și conformitate acumulate la curs.
Exerciții de studiu
1) 1) Considerați că un comportament etic este înnăscut sau se dobândește prin educație?;
2) Faceţi o cercetare empirică pe tema: „Ce provocări oferă o problemă etică în cadrul unei companii?”.
3) Imaginați o sociodramă bazată pe minciuna de circumstanță și găsiți soluții de rezolvare a acestei dileme.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisement
Published in: on September 9, 2012 at 9:39 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://adymacsut.wordpress.com/2012/09/09/etica-si-conformitate/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: