București a fost capitala ecvestră din Europa

      20190624_164844.jpg                                                                            Pe 25 iunie 2019, București a fost capitala ecvestră euroeană: a fost   un     eveniment important pe plan sportiv care a reunit 33 de federații și 50 de participanți străini. Pe ordinea de zi au fost alegerile, dar și chestiuni legate de management. Marilena Vlad care este Președintele Federației Române Ecvestre a candidat pentru un loc în boardul european. A ajuns în runda finală cu reprezentanta elvețiană, Nayla  Stossel, aceasta din urmă câștigând cu 19 la 15, iar Marilena Vlad a fost propusă să facă parte din comitetele de lucru, ca urmare a modului exemplar cum a fost organizat acest eveniment. Marilena Vlad a concluzionat că România a fost bine marcată pe harta ecvestră și se vor face eforturi pentru o bună reprezentare în Europa și in lume a sportivilor și cailor români. La rândul lui, Theo Ploegmakers, Președintele Federței Ecvestee Europene a precizat că federațiile naționale vor trebui să se implice mai mult pentru a mării performanțele ecvestre la nivel global. (more…)

Advertisement
Published in: on June 27, 2019 at 5:20 pm  Leave a Comment